گروه معماری هشت

EN/FA
ویلای در میان

ویــــــــلا در میــــــــــان

مازندران | نوشهر | 1400


کارفرمای پروژه پدر و پسری بودند که درخواست طراحی یک ویلای مشترک در دو طبقه و یا دو ویلای مستقل از هم در کنار یکدیگر را داشتند، به گونه ای که به لحاظ فضایی و دسترسی ارتباط تنگاتنگی با یکدیگر داشته باشند. در ابتدا با توجه به قرارگیری زمین در منطقه نوشهر و در نظر گرفتن شرایط اقلیمی منطقه و دید و منظر پروژه تصمیم گرفتیم ساختار پروژه را به صورت دو فضای برونگرای مستقل ولی در یک کالبد واحد در نظر بگیریم. در ادامه سعی کردیم با توجه به نیاز کارفرما برای ارتباط بین دو خانواده با خالی کردن فضای بینابینی و ایجاد یک مفصل در میان دو فضا، از طرفی در جهت برونگرایی بیشتر هر یک از واحد‌های مستقل و نورگیری بیشتر و از طرفی در جهت درونگرایی حجم کلی حرکت کنیم و این گونه  کیفیت تازه ای به نام «برونگرایی به درون» را تجربه کنیم. حالا این فضای میانی در نقش یک حیاط دنج اشتراکی و تراس‌های بالای سر خود که دو ویلا را در زمان نیاز به هم متصل میکردند می‌توانست دیالوگی بین خانه پدر و پسر برقرار نماید. «ویلا در میان» پاسخ ما بود به این مسأله.


کاربری: مسکونی

موقعیت:  مازندارن، نوشهر

کارفرما:  جناب آقای میانه‌رو

تیم طراحی: شهاب احمدی، ایمان هدایتی، نیلوفر محمدزاده، علی احمدی

گرافیک: هشت استودیو

مساحت : 750 متر مربع

وضعیت: طراحی شده

تاریخ: آبان 1400