گروه معماری هشت

EN/FA
ویلای پلور

ویـــــــــلای پــــــــــلور

مازندران | پلور | 1398______________________________________________________________________________

کاربری: مسکونی

موقعیت: ایران، مازندران، پلور

کارفرما: دکتر سیاسی

تیم طراحی: شهاب احمدی، ایمان هدایتی

زیربنا : 500 متر مربع

وضعیت: طراحی شده

تاریخ: مرداد 98