گروه معماری هشت

EN/FA/AR
ویلا تراس

ویلا تراس

تهـران | فشم 


تعریف پروژه:

پروژه تراس در حالی به ما سپرده شد که اسکلت اصلی آن توسط تیم دیگری ساخته شده بود. پروژه در ابتدای جاده فشم و در سایتی با شیب زیاد قرار داشت. طرح قبلی بر مبنای ساختمانی ۴ طبقه روی هم و به صورت اکستروژن ساخته شده بود. ساختار انتخاب شده برای طرح قبلی بسیار شبیه بلوک آپارتمان های شهری بود.

مالک پروژه اما پس از اجرای اسکلت طرح قبلی به این نتیجه رسیده بود که طرح اجرا شده با ایده آل های او از کیفیت یک ویلای تفریحی برای اوغات فراغت فاصله دارد.

با بررسی ساختار سایت و نحوه ورود به پروژه و چشم انداز ها به این نتیجه رسیدیم که برای ایجاد کیفیت های فضایی بیشتر نیاز به ایجاد تنوع در ساختار پلان پر و خالی مجموعه هست. پس در بخش خارجی با کاستن و افزودن جداره ها و ایجاد ۳ فضای خالی در ترازهای مختلف سعی کردیم تا نسبت به منظر موجود و ورودی مجموعه بی تفاوت نباشیم و کیفیت های فضایی متفاوتی را روی همان اسکلت قبلی ایجاد نماییم. تغییر دیگر در داخل فضا بود. در این بخش نیز سعی کردیم با خالی کردن فضای طبقه بالا به نفع ایجاد یک وید بزرگ چشم انداز، پویایی و کیفیت بصری متفاوت تری را در فضای داخلی ویلا ایجاد نماییم. بخش زیرزمین نیز به فضای بازی و تفریحات اختصاص داشت که با یک پیش آمدگی ضمن ایجاد تراس در طبقه بالا فضای بهتری را برای استفاده مهیا میکرد.


کاربری: ویلایی

موقعیت: فشم ، تهران

معماران مسئول: شهاب احمدی، ایمان هدایتی، محمد غفاری

تیم طراحی: نیلوفر محمد زاده ، علی احمدی، فرناز آگاهی، فرزانه خطیبی ، بهناز نوری

سال : 1401

وضعیت : طراحی شده