گروه معماری هشت

EN/FA
ویلای کوچک جمشیدیه

ویلای کوچک جمشیدیه

تهــــــــــــران | نیـــــــــاوران | 1395


تعریف پروژه:

پیش از اجرای پروژه ویلای جمشیدیه از دفتر خواسته شد که ساختمان کوچکی را که در ابتدای ورودی سایت قرار داشت و قرار بود بعدا به عنوان دفتر خصوصی کارفرما مورد استفاده قرار گیرد را درغالب یک فرآیند بازسازی سریع به محل زندگی موقت کارفرما تبدیل کنیم. 

ارزش های موجود:

پروژه از جهت قرارگیری آن در نقطه ورودی سایت و شاخص بودن ان به عنوان اولین توده ساختمانی قابل مشاهده از ورودی اهمیت داشتونحوه برخورد با آن میتوانست کل پروژه را تحت تأثیر قررار دهد.

آسیب شناسی و چالش­های پیشِ روی طرح:

طراحی با دو چالش اصلی مواجه بود. اول زمان فوق العاده اندک که برای طراحی و اجرای کار وجود داشت و بعد از آن چند عملکردی بودن فضا و این که ویلا قرار بود در یک بازه محدود به عنوان محل سکونت و در بازه زمانی دیگر به عنوان دفتر کار مورد استفاده قرار گیرد، تصمیم گیری در رابطه با سازمان فصایی را با چالش رو به رو میساخت.

استراتژی های کلان طراحی:

تصمیم کلی ما برای ساماندهی پروژه این بود که به عنوان یک پروژه  بازسازی با محدودیت های موجود از لحاظ زمانی کمترین میزان دخل و تصرف را در کالبد پروژه داشته باشیم و برای این کار تعریف حوزه های عملکردی را عموما به دست متریالها سپردیم.

فرآیند طراحی:

فرآیند طراحی را با تعیین حوزه های عملکردی آغاز کردیم. از این رو ابتدا فعالیت های موجود در طبقه بالا و پایین را تفکیک کردیم. طبقه پایین را که درمواجهه مستقیم تری نسبت به ورودی بود را به عنوان قسمت عمومی تر و طبقه بالا را که در لایه دوم دسترسی بود به عنوان حوزه خصوصی تر تعریف کردیم. بپس از آن برای هر حوزه دوگانه های عملکردی را تعریف کردیم. برای حوزه عمومی در زمان سکونت قسمت نشیمن و پذیرایی و یک اتاق مهمان، و در حالت اداری سالن اتظار، پذیرش و اتاق کار را در نظر گرفتیم. برای حوزه خصوصی نیز همان ساختار اتاق ها را حفظ کردیم که در زمان سکونت برای زندگی اهالی خانه و در حالت اداری به عنوان اتاق های کار قابل استفاده بودند. و در کنار این اتاق ها فضایی را که قبلا عملکرد خاصی نداشت را به عنوان فضای استراحت (اهالی-کارکنان) در نظر گرفتیم. همچنین با دخل و تصرف بیشتر بام پروژه را نیز کمی دستخوش تغییر ساختیم که میتوانست طراوت بیشتری را به فضای پروژه تزریق کند. پس از تعیین استراتژی های فضایی با انتخاب متریال هایی که میتوانستند بین دو حوزه مسکونی و اداری مشترک باشند کف، دیوارها و سقف را تا حدودی ساماندهی کردیم.

اجرای طرح (مسائل و راه حل ها):

طبق خواست کارفرما و بنا به شرایط موجود تمام مراحل طراحی و اجرا به صورت همزمان و ظرف مدت 2 هفته انجام شد که از این جهت برای تیم تجربه جالبی بود.


______________________________________________________________________________

کاربری: مسکونی

موقعیت: ایران، تهران، نیاوران

کارفرما: مهندس سعید فتوحی

تیم طراحی: شهاب احمدی، ایمان هدایتی، مائده مساح، نغمه الفت، نیلوفر محمدزاده، شیوا حکیمیان

مشاور اجرا: دفتر معماری هشت

عکس: سعید فتوحی

زیربنا : 300 متر مربع

وضعیت: اجرا شده

تاریخ:  خرداد 95