گروه معماری هشت

EN/FA/AR
کارخانه پالانیر

کارخانـــــــــــــــــــــــــه پالانیـــــــــــــــــــــــــــــر

تهـــــــــــــــــــــران | شهرک صنعتی شمس آباد | 1394


در دی ماه 94 شرکت پالانیر طراحی کارخانه ای در شهرک صنعتی شمس آباد را به شرکت ما واگزار کرد. ساختمان می بایست در درجه اول نیازهای عملکردی کارفرما را تأمین می کرد. بنابراین در اولین مرحله، میزان نسب فضای باز به بسته را سنجیدیم ودرآن عملکردهای لازم را به صورت بخش هایی کلی در سطح پلان دیدیم. بخشی برای حمل و تخلیه بار، بخشی برای فضای اداری و بخش اعظم برای فضای کارگاهی. در مرحلۀ بعد آنچه مهم بود نورگیری فضاها بود. فضای اداری می بایست کاملاً نور می گرفت. فضای کارگاهی نباید نور مستقیم می گرفت و نورگیرها می بایست در ارتفاع قرار می گرفتند. برای خوانایی بیشتر مجموعه، تصمیم گرفتیم تفکیک عملکردها را در حجم بنا نیز ببنیم. بنابراین ساختمان اداری را همچون مکعب مجزایی دیدیم که با بخش کارگاهی ترکیب شده است.

ایدۀ ما در طراحی نما و حجم، استفاده از احجام مکعبی شکل به نشان محصولات کارخانه و همچنین بارکد شرکت پالانیر بود. بارکد را بر روی نما انداخته و برآمدگی ها و نورگیرها رو در میان خطوط بارکدها در نظر گرفتیم. حجم اداری را با متریال چوب طراحی کردیم تا محیطی گرمتر از فضای صنعتی را القا کند. همچنین استفاده از رنگ سازمانی شرکت و متریال خام کارخانه در نما به شاخص شدن هرچه بیشتر بنا و توجه بیشتر مخاطبین به تولیدات کارخانه گردید.


کاربری : صنعتی

موقعیت : تهران – شهرک صنعتی شمس آباد

طراحی : مهندسین مشاور هشت

کارفرما : شرکت پالانیر

وضعیت : اجرا شده

تاریخ : دی 94