گروه معماری هشت

EN/FA
پژوهشکده نیرو

ساختمان اداری پژوهشکده‌ی نیرو

تهـــــــــــــران | شهــــــــــــرک غــــــــــــرب | 1397


به تمثیل از جریان های آزاد نیرو ابتدا پوسته ای سیال را به دور بنا پیچیدیم و با ایجاد خطوط نورانی سعی بر تداعی کردن هر چه بیشتر حرکت و انرژی در ساختار نما کردیم تا مخاطب را کنجکاوتر ، به ماجراجویی در پس آن دعوت کنیم. پس از آن به دلیل عملکرد بیشتر پنجره ها و گسترش سطح دید ، پوسته را از بنا کمی فاصله داده و بصورت نیمه شفاف در نظر گرفتیم و در نهایت با ایجاد خطوط افقی در پوسته علاوه بر آسان تر کردن اجرای آن تاکید را بر محور افقی و ایجاد صمیمیت هرچه بیشتر در فضا بردیم. در ادامه با کشاندن فضای سبز در بنا طراوت را به بنا بخشیدیم طوری که گویی انرژی سبز محیط به جریان سیال بنا جانی دوباره بخشید .


کاربری: اداری

موقعیت: تهران، شهرک غرب، پژوهشکده‌‌ی نیرو

کارفرما: مهندس نژادی

تیم طراحی: شهاب احمدی، ایمان هدایتی، علی احمدی

گرافیک: نیلوفر محمدزاده، علی احمدی، الهه صادقی، شقایق بیرامی

زیربنا : 2000 متر مربع

وضعیت: طراحی شده

تاریخ: اردیبهشت 97