گروه معماری هشت

EN/FA/AR
گاردنیا

گاردنــــــــــــــــــــــــــــــــــیا

تهــــــــــــران | لواسان | 1401


دیاگرام پروژه گاردنیا از پاسخ به یک مساله مشترک بین ۴ خانواده ایجاد شد. ۴ خواهر که دوست داشتند هر کدام ویلای خودشان را در لواسان داشته باشند، در حالی که مساحت زمین مشترکشان برای تبدیل شدن به ۴ واحد ویلایی مجزا کافی نبود. به نظر می‌رسید گسترش صفحات عمودی ساختمان و احتمالا دیاگرامی ترکیبی از دو گونه متفاوت مسکن یعنی آپارتمان و ویلا می‌توانست پاسخ مسأله باشد. در نتیجه ساختاری متشکل از ۴ ویلای دوبلکس در هم تنیده با فضاهای حیاط گونه بینابینی متولد شد‌. فرزندی که آن را ویلا آپارتمان نام نهادیم. فرآیند طراحی فرم نیز بر اساس موقعیت قرارگیری زمین نسبت به سد لتیان شکل گرفت. ساختمان در کشاکش دو آکس متقاطع قرار داشت، یک آکس عمود در جهت کشیدگی ساختمان که دید فوق العاده به سمت سد لتیان داشت. و آکس موازی با کشیدگی ساختمان که پتانسیل دیداری قوی ای نداشت و در عوض از سمت همسایه ها به آن دید وجود داشت. پس صفحاتی را به سمت محور سد لتیان در نظر گرفتیم که همزمان هم قاب خالصی را به سمت منظره موجود ایجاد میکرد و هم حریم فضاهای باز و نیمه باز را از دید همسایه ها پنهان میکرد.


کاربری: مسکونی

موقعیت: ایران، تهران، لواسان

کارفرما: جناب آقای نیکنام

تیم طراحی: دفتر معماری هشت و استودیو غفاری

زیربنا : 2500 متر مربع

وضعیت: درحال ساخت

تاریخ:  شهریور 1401