گروه معماری هشت

EN/FA/AR
گیسو

گیـســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــو

تهــــــــــــران | لواسان | 1401


کاربری: مسکونی

موقعیت: ایران، تهران، لواسان

کارفرما: جناب آقای نیکنام

تیم طراحی: دفتر معماری هشت و استودیو غفاری

زیربنا : 2500 متر مربع

وضعیت: درحال ساخت

تاریخ:  شهریور 1401