Hasht Architecture Group

EN/FA/AR
کارخانه زیباسازان

طراحی کارخانه زیباسازان

تهـــــــــــــــــــــران | شهرک صنعتی عباس آباد | 1401


کارخانه زیباسازان تولید کننده محصولات خانگی و صنعتی شامل ظروفی است که کاربردهای مختلفی دارند. مجموعه قصد داشت در راستای اهداف توسعه ای بخش جدیدی را در سایت قبلی در قالب سوله ای بزرگ فراهم کند که کاربری اداری و صنعتی داشت. تولید محصولات متنوع بر اساس نیاز مخاطبان و مطالعات بازار باعث شده بود تا زیباسازان طیف متنوعی از محصولات و مشتریان را به هم مرتبط سازد. در طراحی پروژه در گام اول تلاش کردیم تا ساختار مجموعه همسو با اهداف برندینگ نشان دهنده محصولات و فرهنگ موجود در مجموعه زیباسازان باشد. از طرف دیگر موضوع دیگر همجواری بخش اداری و صنعتی برای ایجاد ارتباط بیشتر و نظارت بیشتر بر تولید بود در حالی که بتوان در جهت خوانش بیشتر، در عین مجاورت فیزیکی به لحاظ ریخت شناسی بخش اداری را از بخش صنعتی جداساخت. چون عمده مساحت را فضای صنعتی در بر می‌گرفت طراحی را از آن بخش آغاز کردیم. در ابتدا سعی کردیم با ایجاد تنوع و ریتم فضای سوله را چه به لحاظ نورگیری و کیفیت فضای داخلی و چه به لحاظ سیمای بصری در عین صنعتی بودن حائز کیفیت های بیشتری به لحاظ معماری کنیم .ایجاد یک پترن با خطوط شیبدار میتوانست در مقیاس کلی و نمای دور مجموعه را آیکونیک تر سازد و ادبیات صنعتی تری را برای بیان فضا اتخاذ میکرد این در حالی بود که در فضای داخل نیز این شکست ها میتوانست نور طبیعی را در محدوده ای کنترل شده به داخل بکشاند. در مرحله بعد الگو را به نیمه بالایی بنا محدود کردیم تا مخاطب از بیرون مقیاس انسانی تری را تجربه نماید.

در بخش اداری تلاش شد تا با ایجاد زبان طراحی مبتنی بر شفافیت و سیالیت رویکرد مجموعه را نسبت به مشتریان بیان کنیم. پس پترن هوشمند باز و بسته شونده ای اتخاذ شد که با ایجاد یک پالت رنگی به استعاره از طیف گسترده محصولات این برند می‌توانست کنترل کیفیت های مختلف نوری و بصری را از درون و بیرون در شرایط مختلف بر عهده بگیرد. در طراحی فضای داخل تلاش شد تا با ایجاد سیالیت و کوتاه تر شدن دسترسی ها فضای اداری را به عنوان بستری پویا و قابل زیست در کنار فضای صنعتی قرار دهیم تا هم راندمان کارکنان را افزایش دهد و هم کیفیت حضور را برای کارمندان، مدیران و مشتریان افزایش دهد.


کاربری: صنعتی - اداری

موقعیت:  شهرستان پاکدشت شهرک صنعتی عباس آباد بلوار خیام 

کارفرما: زیباسازان

تیم طراحی: رضا صیادیان - سارا کلانتری - محمد غفاری - شهاب احمدی - ایمان هدایتی - نیلوفر محمدزاده - علی احمدی

اجرا: مهندسین مشاور هشت

زیربنا : 13000 متر مربع

وضعیت: طراحی شده

تاریخ: 1401